ببینید | مجمع تشخیص به طرح شفافیت قوای سه گانه ایراد وارد کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان ایراداتی به به طرح بررسی دومرحله‌ای بودجه وارد کرد که باید در مجلس اصلاح شود. شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت قوای سه‌گانه ایراداتی داشت که همه موارد به غیر از یک مورد رفع ابهام شده بود. ماده ۳ که درباره شفافیت در مجمع تشخیص مصلحت بود، نیاز به به اصلاح داشت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید