ببینید | هنرمندی که با خون خود نقاشی می‌کشد!

هنرمند ۵۲ ساله با استفاده از خون گرفته شده از رگ‌های خود، نقاشی‌هایی خلق می‌کند که به دلیل انتخاب غیرمعمول او مورد انتقاد و تحسین قرار گرفته است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید