ببینید | هیچ خودرو و راننده‌ای در یخبندان ایمن نیست!

وقتی سطح جاده یا خیابان یخ می‌زند، شاید واقعا بهتر باشد که قید رانندگی را بزنید، چرا که کنترل خودرو دیگر در اختیار راننده نیست.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید