ببینید | ورود سامانه بارشی به کشور از روز سه شنبه | این شهرها رگبار باران می‌شود

به گزارش سازمان هواشناسی سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور رگبار باران در شمال غرب، غرب، استان‌های قزوین، البرز و تهران و غرب سواحل دریای خزر آغاز می‌شود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید