ببینید | وزیر میراث فرهنگی: خبر خوش! هرگونه پیمان سپاری ارزی برای صنایع دستی حذف شد | کدام آثار در کابینه سیزدهم به ثبت ملی رسید؟

ضرغامی وزیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی: پرداخت هرگونه مالیات عوارض وپیمان سپاری ارزی برای صادرات صنایع دستی منتفی شد.۴اثر مهم دریونسکو به ثبت رسید وآثار ثبت شده ما از ۱۷اثر به ۲۱اثر افزایش یافت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید