ببینید | وقتی اردوغان پاسخ مخالفانش را با شعر فردوسی می دهد

رئیس جمهور ترکیه برای دومین بار درباره مخالفانش از یک ضرب المثل فارسی که برگرفته از شعر فردوسی است، استفاده کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید