ببینید | ویدئو لحظات رعب آور سقوط هواپیمای نپالی از گوشی همراه یک مسافر

ویدئو های تکان دهنده از آخرین لحظه سقوط هواپیمای مسافربری نپال که اولی با گوشی فردی از برون و روی زمین گرفته شده و دومی با گوشی یکی از مسافران هواپیما گرفته شده بود/مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید