ببینید | پایان غم انگیز بوئینگ های ۷۴۷ بریتش ایرویز در فرودگاه

ویدیویی از بوئینگ های ۷۴۷ بریتش ایرویز در انتظار اوراق شدن منتشر شده است، که نشان می دهد چقدر عمر مفید ناوگان هوایی برای کشورها اهمیت دارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید