ببینید | چرا دولت رئیسی متن مذاکرات را منتشر نمی‌کند؟

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در طول این سال‌های متمادی گذشته هیچ کشوری و هیج دولتی متن مذارکرات را منتشر نکرده است و اکنون هم چیزی تغییر نکرده و نمی‌توان چنین سوال و ادعاهایی داشت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید