ببینید | گاز برای چه کسانی رایگان می شود؟ | توضیحات مهم مدیر عامل شرکت گاز تهران

هدایی‌پور، مدیر عامل شرکت گاز استان تهران گفت: اگر ۳ دهک پایین جامعه به مقدار ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته صرفه‌جویی کنند، گاز را رایگان دریافت می‌کنند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید