برنامه عملیات واکسیناسیون تکمیلی و بیماریابی سل در جمعیت پناهندگان و مهاجران خارجی

بعد از جنگ‌ها و نبردهای خانمان سوز، شاید نخستین دغدغه ای که خواب خوش انسا ن‌ها را پریشان می کند حوادث و اتفاقاتی باشند که ممانعت از وقوع آنها در بسیاری از موارد خارج از قدرت بشر است. در این میان، توجه به سلامت پناهجویان و پیشگیری از بیماری‌های واگیر دار نیز اهمیت زیادی دارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید