بیش از نیمی از جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۵ دچار اضافه وزن یا چاقی خواهند بود

یک گزارش جدید می‌گوید در صورتی که اقدام قابل‌توجهی انجام نشود، بیش از نیمی از جمعیت جهان تا سال ۲۰۱۳۵ دچار اضافه‌وزن یا چاقی خواهند بود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید