تاکتیک جالبی که استالین برای ترساندن آمریکا به راه انداخت

در تمامی گزارش‌های رسیده مبنی بر دیده شدن جسمی پرنده در آسمان، تا به حال هیچ موردی مانند حادثه راسول در سال ۱۹۴۷ سر و صدای بسیار به پا نکرده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید