تخلف مدیر باسابقه دولتی برای دریافت ۲ حقوق و مزایای کامل | تصویر هر دو فیش حقوقی او را ببینید

مدیر باسابقه‌ای بیش از ۲ سال است که هم از مبدا استخدامی و هم از محل ماموریت حقوق و مزایای یکسان شامل فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها را دریافت می‌کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید