تذکر سازمان زیباسازی تهران به مهران مدیری و محمدحسین مهدویان

سازمان زیباسازی شهرتهران ضمن غیرواقعی دانستن تبلیغات غیرمتعارف دو سریال شبکه خانگی در فضای شهری پایتخت، به سازندگان این سریال‌ها تذکر داد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید