تشکیل کمیسیون سوانح برای بررسی حادثه ایستگاه متروی شهید بهشتی

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران از برگزاری جلسه کمیسیون سوانح برای بررسی علل حادثه عصر روز گذشته متروی شهید بهشتی خبر داد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید