تصاویر | حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا که نام علی‌قلی‌آقا نیز شناخته می‌شود، از جاهای دیدنی اصفهان در منطقه بیدآباد است و در سال ۱۱۲۵، توسط علی‌قلی‌آقا، از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی ساخته شده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید