تصاویر| سبزترین شهرهای جهان | ویژگی‌های این ۵ شهرچیست؟

سبز شدن و سازگاری‌های زیست‌محیطی از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود برای شهرهای امروزی به‌شمار می‌رود که در راستای دستیابی به آن اقدامات گوناگونی انجام می‌گیرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید