تصاویر سقوط مرگبار بالابر ساختمان روی مهندس ناظر

مهندس ناظر با وجود رعایت نکات ایمنی و استفاده از کفش و کلاه مناسب اما در نقطه خطرناک سقوط بالابر ایستاده بود و در نتیجه با سقوط بالابر به وزن تقریبی یک تن جان باخت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید