تصاویر متفاوت‌ترین نیروگاه خورشیدی و حرارتی جهان در یزد

نیروگاه خورشیدی و حرارتی یزد از ترکیب سه نیروگاه گازی، بخار و خورشیدی احداث شد، به همین دلیل این نیروگاه را در نوع خود از جهت تلفیق مزرعه خورشیدی با سیکل متعارف، نخستین نمونه در جهان می‌دانند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید