تماس با بقایای دود سیگار به بروز بیماری پوستی می‌انجامد

تهران – ایرنا – یک مطالعه تحقیقی کشف کرد که تماس مزمن با بقایای دود سیگار (دود سیگار دست سوم) موجب افزایش نشانگرهای زیستی مربوط به صدمات به دی‌ان‌ای و پروتئین‌ها می شود و این نشانگرها حتی پس از پایان توقف تماس هم بالا باقی می‌مانند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید