تهران قدیم از دروازه غار شروع می‌شد | ماجراهای محله گودها

تهران قدیم چندین دروازه داشت که هر روز مسافران زیادی از این دروازه‌ها از شهر بیرون می‌رفتند یا وارد شهر می‌شدند. بروبیای مسافرها از این دروازه‌ها محله‌هایی را ایجاد کرد که اسم این دروازه‌ها را به‌خود گرفتند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید