تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری ادغام شده،‌ چه می شود؟ | سهامداران چه می شوند؟

این نام‌ها را به یاد دارید؟ ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، فردوسی، فرشتگان، آرمان، میزان، مولی‌الموحدین، کاسپین، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، کوثر و توسعه؛ اینها نام‌های پرسروصدای ۲دهه اخیر نظام بانکی بودند که سال‌ها در بازار پول ایران یکه‌تازی می‌کردند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید