جزئیات جلسات شهرداری تهران در مورد حجاب | قرارگاه ویژه در وزارت کشور تشکیل شد

معاون‌ فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در مورد جزئیات برگزاری جلسات پیرامون حجاب در شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید