جزئیات نه بزرگ فرانسه به آمریکا درباره ایران | روایت معاون رئیس جمهوری از حکم ۲۴۷میلیون دلاری | ناکامی آمریکایی‌ها این‌بار در اروپا

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به همشهری آنلاین گفت: با توجه به جایگاه حقوقی فرانسه و موقعیت دیوان عالی این کشور، علی القاعده رأی آن دیوان، اثر مهمی در رویه قضایی کشورهای اروپایی در رد تقاضای خواهان‌های آمریکایی برای شناسایی و اجرای سایر احکام سست و بی‌پایه دادگاه‌های آمریکایی خواهد داشت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید