جوانان پای ثابت پویش «شهردار خانه» در غرب پایتخت

شهردار منطقه۹ از اجرای ابتکاری پویش «شهردار خانه» با هدف افزایش مسئولیت‌پذیری شهروندی نسبت به محیط شهری در محله‌های غربی پایتخت خبر داد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید