خبر مهم قالیباف درباره یک اتفاق مبارک با دستور رهبری

رئیس مجلس با اشاره به مصوبات مجلس در بودجه ۱۴۰۲ گفت: مجلس طی دو سال گذشته حقوق سربازان را از ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان برای سربازان مجرد به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و برای متأهل‌ها به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد. اتفاق مبارک دیگر آن است که قانون سربازی با دستور رهبری در دستور بازنگری و اصلاح است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید