خشم ترکیه و آذربایجان علیه اقدام جدید ارمنستان | افزایش تنش با بیانه وزارت امور خارجه دو کشور

وزارت خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان از افتتاح بنای یادبود "نمسیس" در ایروان انتقاد کردند؛ بنایی که به عاملان کشتن و ترور مقامات عثمانی و آذربایجان در اوایل دهه ۱۹۲۰ افتخار می‌کند و یاد آنها را گرامی می‌دارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید