خطای استراتژیک روسیه؛ با یک عذرخواهی جبران کند | بحث تاریخی باشد ما می توانیم ادعای کل جزایر را داشته باشیم

شهریار حیدری گفت که چنین مناقشاتی در منطقه جز ایجاد تنش نتیجه‌ای نخواهد داشت و باعث می‌شود فرصت طلبان از جمله روسیه نقش پررنگ‌تری در منطقه برای غارت منابع کشورهای عربی داشته باشد. تاریخ ثابت کرده که قرن‌ها ایرانیان حاکم جزایر خلیج‌فارس بوده‌اند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید