خوان هفتم، محل زندگی “دیو سپید”

به جرات می توان گفت جاده فیروزکوه پر از شگفتی است و سفر ماجراجویانه ی ما در نقطه ای تمام میشود که میگویند دیو سپید، کیکاووس، شاه ایران و سپاهش را در آنجا به بند کشید و رستم برای آزادی ایرانیان به نبرد دیو رفت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید