خوردن این آب شفا می‌دهد | در شب قصاص ابن ملجم چه گذشت؟

بیست و دومین قسمت از مجموعه نمایش رادیویی «آیینه اقوام» به معرفی آیین‌های رمضانی مردم استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه و همچنین مردم شهر لامرد استان فارس اختصاص دارد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید