درباره نشانگان پرستش سلبریتی | چطور رابطه یکسویه و از سر شیفتگی شدید به فردی مشهور پیدا می‌کنید

نشانگان پرستش سلبریتی نوعی رابطه یکسویه است که در آن تحسین یک سلبریتی به صورت نوعی شیفتگی وسواس‌گونه و اشتغال ذهنی همیشگی در می‌آید.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید