درخوست پاریس از تهران برای آزادی زندانیان فرانسوی

کولونا در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی با تاکید بر اهمیت روابط تهران و پاریس گفت: فرانسه هیچ دخالتی در امور ایران نداشته است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید