در قرار داد وجه التزام بنویسم یا خسارت؟

قرارداد در اصطلاح حقوقی یعنی تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر و این تعهد می‌تواند انجام عملی باشد یا انتقال رسمی سند ملک یا خودرو و یا اینکه نقاشی یک ساختمان و غیره.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید