دست همکاری شهرداری منطقه۹ با موسسه پیام صلح رهایی | راه‌اندازی کارگاه‌های آموزشی؛ از کنترل خشم تا تغییر سبک زندگی

شهرداری منطقه۹ با همکاری موسسه پیام صلح رهایی، برای برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پا پیش گذاشت.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید