رئیسی: این مدیران را کنار بگذارید | ما به همه احترام می گذاریم اما احترام نظام از همه بالاتر است

رییس جمهور با تاکید بر حرکت اقتصادی کشور در مسیر استفاده از دانش، به متولیان امور توصیه کرد به کارشناسان یا مدیرانی که روحیه تحولی ندارند، اجازه کار ندهند و گفت: آنان را از این حوزه کنار بگذارید تا راه برای رونق تولید باز شود، زیرا پیچیدگی‌های نظام اداری، سرمایه‌گذار و کارآفرین را دلسرد می‌کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید