رئیسی: مسلمانان بهترین دوست خود را ایران میدانند

رئیس جمهور با بیان این‌که «دشمن به دنبال اسلام‌هراسی در دنیا و ایران‌هراسی در میان مسلمانان است»، خاطرنشان کرد: اما امروز مسلمانان جهان می‌دانند که بهترین دوست آن‌ها که به عزت و استقلال و حفظ افتخارات آنها فکر می‌کند و ناامنی آنها را ناامنی برای خود تلقی می‌کند، ایران اسلامی است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید