راز نامگذاری کوچه هفت تن | آن هفت نفر چه کسانی بودند؟

عمارت زیبای انتهای کوچه هفت تن آنقدر معروف است که بسیاری به اشتباه تصور کنند کوچه هفت تن در راسته مسگرها نام خود را از این عمارت گرفته است. اما نام این کوچه به تکیه‌ای قجری در همین گذر اشاره دارد؛ تکیه‌ای که نشانی از آن باقی نمانده و جای خود را به مسجد و مدرسه علمیه داده است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید