راه‌حل شهرداری «دیواندره‌» برای توسعه شهری

کاهش فعالیت‌های عمرانی و کاهش درآمدها و عقب ماندن در پرداخت حقوق و دستمزد نیروها از مشکلاتی است که بیشتر شهرداری‌ها با آن مواجهند و امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کنار تزریق اعتبار دولتی و ایجاد درآمدهای پایدار می‌تواند گره مشکلات شهرداری‌ها را باز کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید