راه باز است ؛ قیام کنید | از بقیه فساد مالی در آوردند؛ از من یک ترم مشروطی | فرار نکنید؛ بنشینید و بشنوید | دامادم را بدون حقوق مشاور کردم اما …

شهردار تهران گفت:من چون دکتر هستم توصیه می‌کنم زیاد داد نکشید گلویتان می‌گیرد و شب دچار مشکل می‌شوید. قطعا اشکال در کشور هست. هر کس بگوید نیست، یا ابله است یا خائن و هر کس بگوید اشکال هست و باید زد زیر میز ابله، خائن یا چیز دیگری است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید