روزی که وجود آدم فضایی‌ها اثبات شد | رویت موجودات فضایی‌ در مزرعه یک کشاورز مکزیکی

خبر آن‌قدر عجیب و حیرت‌آور بود که بسیاری از سران کشورهای مختلف جهان از انتشار آن امتناع کردند و ترجیح دادند تا مردم، حضور آدمک‌هایی از جنسی غیر از خودشان را مانند همیشه فقط یک خیال باطل و نتیجه توهم انسان‌های زمینی تلقی کنند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید