زور بازویم فدایت یا حسین | پیرغلام و پیشکسوت کشتی خیلی از جوان‌ها را هیئتی کرده است

آن وسط روی یک صندلی چوبی نشسته و با عصایی که در دست دارد، جوان‌ها را برای انجام کارهای هیئت راهنمایی می‌کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید