سارق خونسرد ۷ بار در یک شب دستبرد زد | سرقت از مدرسه معروف در تهران | فیلم سرقت را ببینید

سارق حرفه‌ای با خونسردی تمام در یک شب ۷ بار به یک مدرسه معروف در تهران مراجعه و از آن سرقت کرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید