ساعتی در اتوبوس شب | روایتی از اتوبوس خوابی

گزارشی از خدمات شبانه خطوط اتوبوسرانی از جمله بی آر تی به مردم از جمله افرادی که نیاز به سرپناه در هوای سرد دارندمقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید