سالی که نکوست از هوایش پیداست

هوای تهران در فصل بهار امسال بهتر از ۲سال اخیر بوده است. بهار ۱۴۰۲ امروز به پایان می‌رسد و با استناد به ارقام گزارش‌های ثبت شده آلودگی هوا، می‌توان تصویر مشخصی از آلودگی هوای تهران به‌دست آورد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید