سرد شدن دست نشانه چیست ؟ | راه‌های پیشگیری از سرد شدن دست ها

سرد شدن دست‌ها در شرایطی که آب و هوای محیط در دمای پایینی قرار دارد، یک پدیده معمول است. ولی در حالتی که حتی دما گرم یا آب و هوا به صورت معتدل است، رخ دادن این اتفاق مشکوک است و باید ریشه‌یابی شود.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید