سروری: شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند | رفاقت نزدیکی میان اعضای شورای شهر تهران وجود دارد

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: با توجه به اینکه شوراها در سراسر کشور مستأجر هستند وزیر راه ابلاغیه‌ای را انجام داد تا زمین‌هایی در اختیار شوراها قرار گیرد.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید