سفر قریب‌ الوقوع شمخانی به یک کشور دیگر | توافق امنیتی مهم در راه است

منابع خبری از سفر قریب‌الوقوع شمخانی به عراق و امضای یک توافق امنیتی مهم خبر دادند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید