سه مشکل اصلی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

رئیس و دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، از قیمت گذاری دستوری، ارز ترجیحی و انبوه شدن مطالبات به عنوان سه عامل مخرب انگیزه و توان تولیدکنندگان نام برده و خواستار حل این معضلات شدند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید