شاه عباس برای ملاقات سفرای اروپا ۶ ماه وقت تعیین می‌کرد | پادشاه روم با دیدن نامه معتصم فوراً زن مسلمان را آزاد

امام جمعه اردبیل با اشاره به رفتار حکام کشورهای اسلامی در قبال غزه گفت: زمانی کل روم و اروپا در برابر امت اسلامی و امپراطوری‌های اسلامی مثل بید می‌لرزیدند، شاه عباس برای ملاقات سفراء اروپا ۶ ماه وقت تعیین می‌کرد!مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید